Hoe maak je een online training: 5 onmisbare stappen

Hoe maak je een online training 5 onmisbare stappen

Bij het maken van een online training komt veel kijken: welk onderwerp kies je? Hoe zorg je voor een goede opbouw? Welk platform kies je? En nog veel meer! Lees verder voor 5 onmisbare stappen bij het maken van jouw online training. 

1. Bepaal je onderwerp

Bij het bepalen van je onderwerp is het slim om jezelf de volgende vragen te stellen:

 

1. Vind je het leuk om over dit onderwerp te praten?

Zowel tijdens het maken van de cursus, als tijdens het promoten ervan, zul je met dit onderwerp bezig zijn. Door een onderwerp te kiezen waar je graag over praat, zal het makkelijker zijn om je enthousiasme over te brengen. 

 

2. Weet je voldoende over dit onderwerp?

Kies een onderwerp waar je voldoende vanaf weet, zodat je er een waardevolle cursus over kunt maken. Er zullen waarschijnlijk altijd mensen zijn die meer over dit onderwerp weten, maar zijn er voldoende mensen die er minder over weten en die jouw cursus zouden willen volgen om stappen te kunnen nemen?

 

3. Zijn er voldoende mensen die een probleem hebben dat ze kunnen oplossen door jouw cursus over dit onderwerp te volgen?

Als ondernemer wil je niet alleen een cursus maken ‘omdat je het leuk vindt’, maar je wilt waarschijnlijk ook dat er cursisten zijn die de cursus kopen. De kans dat mensen geïnteresseerd zijn in jouw cursus is groter naarmate mensen door het volgen ervan een probleem oplossen waar ze mee zitten. 

 

4. Past dit onderwerp binnen de visie die je hebt voor je bedrijf?

Wil je een cursus maken waarin de cursisten op een laagdrempelige manier doorstromen naar je maatwerkprogramma? Of is de cursus je hoofdaanbod? Of wil je juist een hele nieuwe markt aanboren? Jouw antwoord op deze vragen bepaalt of dit onderwerp geschikt is voor de plaats die deze cursus binnen jouw bedrijf gaat krijgen. Immers, als het de bedoeling is dat de cursisten bijvoorbeeld doorstromen naar je 1:1 coachingsprogramma, zal het onderwerp van de cursus hier naadloos op moeten aansluiten. Als het je hoofd aanbod is, dan is het juist slim als de cursus redelijk compleet is, zodat de cursist alle stappen zelf kan doorlopen. 

Mocht er geen enkel onderwerp zijn dat aan alle criteria voldoet, kies dan een onderwerp dat minimaal aan punt 1 & punt 3 voldoet. Dan kun je hier gaandeweg eventueel meer over leren.

 

2. Bepaal je doelgroep

Het is misschien verleidelijk om een cursus ‘voor iedereen’ te maken. Maar zoals ik al eens uitlegde, is het zeker niet slim, omdat je dan in feite een cursus voor niemand maakt. Gebruik daarom deze tips om je doelgroep in kaart te brengen. Zorg vervolgens dat je cursus perfect aansluit bij jouw doelgroep.

 

3. Bepaal het resultaat en de benodigde stappen

Eerder kwam al aan bod dat het slim is om eerst te bepalen wat je wilt dat het resultaat is dat de cursist behaalt, om daarna uit te werken welke stappen nodig zijn om dit doel te behalen. Bij voorkeur heeft de cursist aan het eind van de cursus niet alleen nieuwe kennis opgedaan, maar ligt de focus vooral op het toepassen van die kennis. In dat laatste geval zal de cursist de grootste transformatie doormaken. 

 

4. Kies de juiste contentvormen

Het ligt voor de hand om de benodigde kennis over te dragen in de vorm van video. Denk daarbij niet alleen aan de klassieke ‘talking head’, waarbij de docent in beeld is, maar ook aan andere videovormen

Naast video zijn er nog andere contentvormen die goed werken in je online cursus:

 

Tekst 

Met tekst maak je lijstjes en begrippen snel scanbaar. De cursist kan de tekst uitprinten en markeringen toevoegen. Voeg teksten toe in de beschrijving van je video’s of biedt extra e-books en checklists aan.

 

Afbeelding

Onder ‘afbeeldingen’ vallen zowel foto’s uit je eigen beeldbank als stockfoto’s, illustraties en infographics. Afbeeldingen zijn nuttig om de inhoud van je lessen extra te verduidelijken. Ook kun je een afbeelding inzetten als titelscherm voor bijvoorbeeld een video of les.

 

Werkboek

Bundel de opdrachten uit de cursus in een werkboek. Het is van belang dat je geen extra informatie of kennis in een werkboek zet. Zo zorg je ervoor dat alles helder op een plek staat en voorkom je dat je deelnemers in de war raken.

 

Quiz

Zet een quiz in om kennis te toetsen. Vervolgens kun je, afhankelijk van het soort vragen en het systeem dat je gebruikt, ook automatisch feedback geven. Of je kunt de antwoorden los geven. Door het beantwoorden van de vragen wordt de cursist uitgenodigd om actief met de stof aan de slag te gaan, waardoor dit uiteindelijk beter zal blijven hangen. 

 

Audio

Audio leent zich goed voor ‘podcast-achtige’ content, zoals interviews, Q&A’s of persoonlijke verhalen waarbij beeld niet per se van toegevoegde waarde is. Je kunt ook denken aan content die beter tot zijn recht komt als je niet achter een laptop zit, zoals hypnoses en meditaties. 

 

5. Kies een platform en lanceer jouw cursus!

Bepaal of jij zelf de technische en administratieve rompslomp op je wilt nemen of dat jij je liever puur op de inhoud wilt focussen. In dat laatste geval is het slim om je cursus via StartNuOp te lanceren. Je hoeft dan zelf alleen het cursusmateriaal aan te leveren en dan krijgen je cursisten toegang tot een gebruiksvriendelijke leeromgeving, inclusief een app. 

 

Ook jouw eigen online training?

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van een geschikt onderwerp voor jouw online training? Volg dan de workshop 'Bepaal het onderwerp van jouw online training'. Daarin gaan 1,5 uur lang via Zoom brainstormen en filteren.

Na het volgen van deze workshop:
- Heb je een onderwerp gekozen waar je zelf enthousiast van wordt én waarop mensen zitten te wachten 
- Heb je helder welk resultaat de cursist na het volgen van de training heeft behaald
- Heb je de titel van jouw online training helder