Bepaal in 3 stappen de juiste lengte van jouw online training

Bepaal de ideale lengte van jouw online cursus

Een veelgestelde vraag door de docenten van StartNuOp is: ‘Hoelang moet mijn online training eigenlijk zijn? Uit hoeveel modules kan hij het beste bestaan’. In dit blog deel ik een paar tips om als leidraad te gebruiken.

1. Bepaal de lengte van jouw online cursus niet vooraf

De lengte van de cursus is niet cruciaal voor het succes ervan. Veel belangrijker is het om te kiezen voor een heldere structuur. Als er te veel stof in iedere module is gepropt, of als je juist moeite hebt om de lessen vol te krijgen en je er van alles bij gaat halen dat niet relevant is, dan gaat dit ten koste van de kwaliteit van de cursus. Geef dus niet toe aan de neiging om van te voren al het aantal modules vast te stellen, zonder nagedacht te hebben over de inhoud.

 

2. Werk vanuit de inhoud

Het is veel slimmer om jezelf eerst de volgende vragen te stellen:

  1. Welke doelgroep kies je en welke problemen heeft deze doelgroep?
  2. Welk probleem van de doelgroep wil je oplossen in de cursus? Met andere woorden: wat is het leerdoel van de cursus?
  3. Welke stappen zijn nodig om dit leerdoel te behalen? 
  4. Welke voorkennis heeft de cursist al en welke stappen ga je in de cursus behandelen?

Door dit uit te werken, heb je een helder framework voor jouw cursus.

Bepaal welke hoofdstappen er zijn en welke subthema’s daaronder vallen. Een voorbeeld van een hoofdstappen uit een marketing cursus is ‘bepaal je doelgroep’. Daaronder kunnen dan de volgende subthema’s vallen: ‘waarom is het belangrijk om je doelgroep te bepalen?’, ‘waar moet je op letten bij het bepalen van je doelgroep?’, ‘een casestudie van een bedrijf dat een duidelijke doelgroep heeft’ etc. Het hoofdthema wordt een module in de cursus en de subthema’s worden lessen binnen die module. 

Door alle hoofdstappen en subthema’s die relevant zijn op die manier af te lopen, ontdek je gaandeweg uit hoeveel modules en lessen de cursus bestaat. 

 

3. Bepaal de plaats van de cursus binnen jouw totaalaanbod

Net als bij het bepalen van de prijs is het bij het vaststellen van de lengte van de cursus ook belangrijk om na te denken over de plaats ervan binnen jouw bedrijf. Is het de bedoeling dat het een laagdrempelig instapproduct wordt, of is het juist een hoofdproduct? Een instapproduct is minder uitgebreid dan een hoofdproduct. Dat bereik je door in het eerste geval een minder complex leerdoel te kiezen, zodat er minder stappen nodig zijn om het resultaat te bereiken. 

 

> Zie het als een experiment

Éen van de tips uit de workshop Maak de blauwdruk van jouw online training is om eerst een ‘versie 1’ te lanceren. Zo maak je het voor jezelf laagdrempelig om de cursus af te maken. Vraag vervolgens om feedback, pas de cursus dan eventueel nog aan. Geef jezelf toestemming om alles nog te mogen aanpassen, inclusief het aantal modules. Bekijk bijvoorbeeld of het logischer is om bepaalde modules samen te voegen, of juist te schrappen. Doe dat dan wel altijd op basis van inhoudelijke argumenten. Zo wordt jouw cursus steeds een beetje beter!